Vyhľadávanie


Kontakt

DogFest

E-mail: dogfestsk@gmail.com

1. Oficiálna DogDancing súťaž podľa DDI na Slovensku

OFICIÁLNA súťaž podľa európskych medzinárodných pravidiel

 

KONTAKT: dogfestsk@gmail.com

VYHLÁSENÉ KATEGÓRIE:

FUN TRIEDY - Povolené pamlsky a hračky!

Beginners (Psi,ktorý štartujú na súťaži 1.krát),

Open (Všetko je povolené),

Groups (Viac než 2 ľudia-psy-tímy)

* jednodlivé triedy vo fun budú otvorené podľa určitého počtu prihlásených tímov. Počet prihlásených tímov pre otvorenie danej triedy je min. 5 tímov.

 

OFICIÁLNE TRIEDY - Žiadne odmeny nie sú dovolené!

Class 1: (Kedysi Beginners, S-Class) - Pokiaľ sa do Class 1 prihlási viac než 20 tímov, bude kategória rozdelená na dve skupiny, ktoré budú hodnotené zvlášť

Class 2: (Kedysi Novice, M-Class)

Class 3: (Kedysi Advanced, L-Class)

Trio - 1 človek s 2 psami

Quartet - 2 ľudia s 2 psami

Seniors - Psi od 8 rokov alebo ľudia od 60 rokov

Juniors - Pre deti a mladistvých do 16 rokov

Handicap

UPOZORNENIE: Každý, kto štartuje v oficiálnch triedach, musí predložiť výkonnostnú knížku.

          Objednať si ju môžete tu: www.dogdance.info

          Objednanie trvá 4-6 týždňov, treba s tým počítať! ĎAKUJEME!

 

ROZHODCOVIA: Beate Leodolter-Schrenk (AUT), Monika Fritz (AUT), Wilheim Fruszi (HUN), Nora Klarjik (HUN)

POVRCH: trávnatý povrch o veľkosti 10x15 metrov (posudzovať sa bude z pozdĺžnej strany plochy)

PRAVIDLÁ NA STIAHNUTIE: TU

ŠTARTOVNÉ

  FUN TRIEDA OFIC. TRIEDA QUARTET TRIO SKUPINA
1.pes 15,- € 20,- € 20,-€ 20,-€ 30,- €
každý ďalší pes 10,- € 10,- € 10,-€ 10,-€ 10,- €

štartovné je nevratné 
Online PRIHLÁŠKY: TU
UZÁVIERKA prihlášok je 1.6.2012
(po tomto termíne bude možné sa prihlásiť po dohode za príplatok 5€)

 

          HUDBU pošlite na mail dogfestsk@gmail.com najneskôr do 1.6.2012

            v tvare kategória - meno hráča, meno psa

                       (napr. Class1 - Patrik Szőcs, Begi)

Prihlášky budú plne akceptované až po uhradení poplatku.

 

SPôSOB PLATBY: na číslo účtu:  1100494460/8410 , do poznámky pre príjemcu prosíme uviesť meno psovoda a disciplínu, v ktorej chce štartovať. V opačnom prípade platba nebude akceptovaná.

          *platba na mieste v deň konania s prirážkou 5 EUR! neplatí pre zahraničných účastníkov

          *pre zahraničných účastníkov bude platba umožnená na mieste v deň konania akcie

PRIHLÁSENÉ TÍMY:

STRAVOVANIE: - stánok s rýchlym občerstvením priamo v areáli

                            - V sobotu aj nedeľu možnosť prihlásenia sa na obed (zrejme pizza)

                            - V sobotu večer plánujeme prichystať spoločné posedenie, gril, opekačku alebo guláš (bude upresnené)

UBYTOVANIE:
- stanovanie je možné priamo v areáli
- platí pre súťažiacich aj divákov
ubytovanie si zabezpečuje každý samostatne, nezávisle od organizátora!