Vyhľadávanie


Kontakt

DogFest

E-mail: dogfestsk@gmail.com

Skúšky DogDancing

postupové skúšky dogdancing-u podľa pravidiel DDCCR

 

KONTAKT: dogfestsk@gmail.com

VYHLÁSENÉ DIVÍZIE: otvorené budú všetky divízie - A, B, C, D

Počet štartujúcich je obmedzený!

PROGRAM
16.6.2012 maximálna kapacita je 20 skúšok
8:00 začiatok posudzovania skúšok
- všetky divízie okrem DwD


17.6.2012 maximálna kapacita je 20 skúšok
8:00 začiatok posudzovania skúšok
- všetky divízie
* zmena programu vyhradená

      

ROZHODCOVIA: Alena Smolíková (CZE), Petra Malá (CZE)
(zmena rozhodcov vyhradená)

POVRCH: trávnatý povrch o veľkosti 10x15 metrov (posudzovať sa bude z pozdĺžnej strany plochy)

PRAVIDLÁ:

ŠTARTOVNÉ: 10 EUR ...1 skúška 1. úrovne pre nečlenov DDCCR
                        12 EUR ...1 skúška 2. a 3. úrovne pre nečlenov DDCCR
                          8 EUR ...1 skúška 1. úrovne pre členov DDCCR
                        10 EUR ...1 skúška 2. a 3. úrovne pre členov DDCCR

!!! Pre skladanie skúšok je potrebné mať výkonnostný zošit! Ten sa dá samozrejme vybaviť za poplatok 4 !!! 

štartovné je nevratné 
Online PRIHLÁŠKY: TU
UZÁVIERKA  všetkých prihlášok je 1.6.2012 - po uplynutí tohto termínu už prihlásenie nebude možné!

 

          HUDBU pošlite na mail dogfestsk@gmail.com najneskôr do 1.6.2012

           v tvare divízia - meno hráča, meno psa

                      (napr.: DwD1 - Patrik Szőcs, Begi)

Prihlášky budú plne akceptované až po uhradení poplatku.

PLATBY: na číslo účtu 1100494460/8410, do poznámky pre príjemcu prosím uviesť meno psovoda v tvare: DDskuska_meno_priezvisko. V opačnom prípade platba nebude akceptovaná.

          *platba na mieste v deň konania s prirážkou 5 EUR! neplatí pre zahraničných účastníkov