Vyhľadávanie


Kontakt

DogFest

E-mail: dogfestsk@gmail.com

Program

 

SOBOTA 16.6.

(DD skúšky, Dogfrisbee (freestyle 1. round + minidistance, timetrial 1. round), Dogdancing Fun, Flyball)

Registrácie:

7:00 – 8:00 DD skúšky

7:00 – 9:00 DogFrisbee (freestyle, timetrial), DogDancing(fun triedy), Flyball (jednotlivci,dvojice)

 

Program:

8:00 DD skúšky (20 skúšok)

 • Plocha - DogDancing

9:00 – 9:30  Privítanie účastníkov, zahájenie DogFestu

 • Plocha - Hlavná plocha(DogFrisbee)

9:30 Flyball

 • Plocha - Flyball

10:00 DogFrisbee Freestyle 1.round starters / Minidistance open

 • Plocha – Hlavná plocha(DogFrisbee)

12:00 - 12:30 Obed

12:30 – 13:00 Ukážky

 • Plocha - Hlavná plocha(DogFrisbee)

13:00 DogFrisbee TimeTrial 1.round

 • Plocha - Hlavná plocha(DogFrisbee)

13:00 DogDancing Fun triedy

 • Plocha - DogDancing

13:00 Flyball

 • Plocha – Flyball

15:00 DogFrisbee freestyle 1.round open / Minidistance starters

 • Plocha - Hlavná plocha(DogFrisbee)

18:30 – 19:00 Vyhodnotenie Flyballu a DD skúšok

 • Plocha - Hlavná plocha(DogFrisbee)

 

NEDEĽA, 17.6.

(DD skúšky, Dogfrisbee (freestyle 2. round, timetrial 2. round, dogdartbee), Dogdancing Ofic, Agility hry, Trickdogging)

Registrácie:

7:00 – 8:00 DD skúšky

7:00 – 9:00 DogFrisbee (DogDartbee), Dogdancing (Oficiálne triedy), Agility hry I,II,III, Trickdogging

 

Program:

8:00 DD skúšky

 • Plocha – DogDancing

9:00 DogFrisbee TimeTrial 2.round

 • Plocha – Hlavná plocha(DogFrisbee)

9:00 Agility hry I,II,III

 • Plocha – plocha Agility

10:30 DogDancing oficiálne triedy trio, quartet, senior, junior a handicap

 • Plocha - DogDancing

10:30 DogFrisbee DogDartbee kvalifikácia

 • Plocha – DogDartbee

12:00 - 12:30 Obed

12:30 – 13:00 Ukážky

 • Plocha - Hlavná plocha(DogFrisbee)

13:30 DogFrisbee Freestyle 2.round Open,Starters

 • Plocha – Hlavná plocha(DogFrisbee)

15:00 Dogdancing oficiálne triedy Class 1,2,3 / TrickDogging

 • Plocha – DogDancing

17:00 DogDartbee semifinále,finále

 • Plocha – DogDartbee

17:30 Slávnostné vyhodnotenie víťazov + predanie cien, poďakovanie a rozlúčenie

- počas celej akcie, na vyplnenie časového priestoru (ak nejaký vznikne) sú prichystané doprovodné súťaže, na ktoré sa dá prihlásiť iba na mieste. Súťaže sú dobrovoľné, otvorené tak ako pre súťažiacich na DogFeste tak aj pre divákov.

- Zmena programu vyhradená!

Časový harmonogram je len orientačný, bude sa meniť vzhľadom na počet prihlásených tímov. Za pochopenie ďakujeme!