Vyhľadávanie


Kontakt

DogFest

E-mail: dogfestsk@gmail.com

Oficiálna súťaž DogFrisbee na Slovensku

 

OFICIÁLNA súťaž podľa pravidiel "USDDN"

 

KONTAKT: dogfestsk@gmail.com

VYHLÁSENÉ DISCIPLÍNY: Freestyle (2 kolá freestyle a 1 kolo minidistance), TimeTrial(2kolá), DogDartbee(kvalifikácia, semifinále, finále)

POZOR - Druhé kolo pôjdu tímy v opačnom poradí podľa výsledkov z prvého dňa. Súťažiaci s viacerými psami nebudú v prípade tesného umiestnenia svojich psov v prvom kole presúvaný.

FREESTYLE KATEGÓRIE: OPEN - dve minúty na zostavu

                                        STARTERS - jedna a pól minúty na zostavu

                                                             - pre tímy, ktoré doteraz neštartovali v

                                                               kategórii open, nevyhrali kategóriu

                                                               starters alebo sa neumiestnili v kategórii

                                                               starters 2x do tretieho miesta

                                           BONSAI - dve minúty na zostavu

                                                          - pre tímy s výškou 38 a menej v kohútiku

                                                          - Počet prihlásených tímov pre otvorenie je

                                        min. 5 tímov!

 

ROZHODCOVIA: Markéta Urbášková (CZE), Veronika Urbášková (CZE), Michaela Andrová (CZE), Lenka Mauricová (SVK)

POVRCH:  trávnatý povrch

PRAVIDLÁ: 

ŠTARTOVNÉ
štartovné je nevratné

  FS+DD+TT FS+TT FS+DD TT+DD FS TT/DD
 1. pes 25,- €  20,- € 20,- € 16,- € 15,- € 8,- € 
 ďaľší pes 18,- € 14,- € 14,- € 8,- € 10,- € 4,- €

- jeden a ten istý pes sa smie zúčastniť iba raz v danej kategórii

Online PRIHLÁŠKY: TU
UZÁVIERKA prihlášok je 1.6.2012
(po tomto termíne bude možné sa prihlásiť po dohode za príplatok 5€

 

HUDBU pošlite na mail dogfestsk@gmail.com najneskôr do 1.6.2012
                v tvare kategória - meno hráča, meno psa
                        (napr. Open - Patrik Szőcs, Begi)

 

Prihlášky budú plne akceptované až po uhradení poplatku.

SPôSOB PLATBY: na číslo účtu: 4008887011/7500, do poznámky pre príjemcu prosíme uviesť meno psovoda. V opačnom prípade platba nebude akceptovaná.

        *platba na mieste v deň konania s prirážkou 5 EUR! neplatí pre zahraničných účastníkov

        *pre zahraničných účastníkov bude platba umožnená na mieste v deň konania akcie

PRIHLÁSENÉ TÍMY:

STRAVOVANIE: - stánok s rýchlym občerstvením priamo v areáli

                            - V sobotu aj nedeľu možnosť prihlásenia sa na obed(zrejme pizza)

                            - V sobotu večer plánujeme prichystať spoločné posedenie, gril, opekačku alebo guláš(bude upresnené)

UBYTOVANIE:
- stanovanie je možné priamo v areáli
- platí pre súťažiacich aj divákov
ubytovanie si zabezpečuje každý samostatne, nezávisle od organizátora!