Vyhľadávanie


Kontakt

DogFest

E-mail: dogfestsk@gmail.com

COMPETITIVE INFORMATION IN ENGLISH

TrickDogging


             NEOFICIÁLNA súťaž v psích trikoch

KONTAKT: dogfestsk@gmail.com

VYHLÁSENÉ KATEGÓRIE: starters, profi team

ROZHODCOVIA: Petra Malá (CZE), Viktória Obetková (SVK)

POVRCH: trávnatý povrch o rozmeroch 15 x 10 metrov (rozhodcovia budú s pozdĺžnej strany plochy)

PRAVIDLÁ:

Pes predváza rôzne triky, cviky, prvky, či iné psie kúsky. Dovolené sú rekvizity od výmyslu sveta ;). Hudobný doprovod je povolený, tak ako motivácia psa v akejkoľvek podobe.
Tímy budú slovne a bodovo hodnotené. Tri tímy
 s najvyšším počtom bodov budú cenovo ohodnotené.
 

Starters: Začínajúce tímy, ktoré len prednedávnom začali súťažiť v trickdoggingu alebo pre tímy s priemierovým vystúpením na súťaži. Náročnosť s ohľadom na vek psa. Výber prvkov je ľubovolný. 

- minimálny vek psa je 4 mesiace v deň konania súťaže


Profi team:  Skúsenejšie tímy, ktoré ovládajú náročnejšie triky (ako práca na diaľku, práca s rekvizitami...).
- minimálny vek psa je 12 mesiacov v deň konania súťaže


Dôvod penalizácie:
- neprimeraná fyzická manipulácia so psom
- akékoľvek nerešpektovanie pravidiel


Diskvalifikácia:
- nerešpektovanie pravidiel, nešportovné správanie
- agresívne správanie psa
- opustenie súťažnej plochy
- vyvenčenie na súťažnej ploche
- hrubé zaobchádzanie so psom, prílišná fyzická manipulácia
- neprimeraná záťaž psa (pri psoch mladších ako 18 mesiacov) napr. práca na zadných labkách alebo časté skoky, či cviky ohrozujúce zdravý vývoj psa

 

ŠTARTOVNÉ

  začiatočník profi team psovod mladší ako 15 rokov
1. pes 10,- €  10,- €  5,- € 
ďaľší pes 5,- €  5,- € 5,- € 

 - jeden a ten istý pes môže štartovať iba v jednej kategórii

štartovné je nevratné 

online PRIHLÁŠKA: TU
UZÁVIERKA prihlášok je 1.6.2012
 (po tomto termíne bude možné sa prihlásiť po dohode za príplatok 5€)

 

          HUDBU pošlite na mail dogfestsk@gmail.com najneskôr do 1.6.2012!

            v tvare kategória - meno hráča, meno psa

                       (napr. Starters - Patrik Szőcs, Begi)


Prihlášky budú plne akceptované až po uhradení poplatku.

 

SPôSOB PLATBY: na číslo účtu:  1100494460/8410 , do poznámky pre príjemcu prosíme uviesť meno psovoda. V opačnom prípade platba nebude akceptovaná.

          *platba na mieste v deň konania s prirážkou 5 EUR! neplatí pre zahraničných účastníkov

          *pre zahraničných účastníkov bude platba umožnená na mieste v deň konania akcie

PRIHLÁSENÉ TÍMY:

STRAVOVANIE: - stánok s rýchlym občerstvením priamo v areáli

                            - V sobotu aj nedeľu možnosť prihlásenia sa na obed (zrejme pizza)

                            - V sobotu večer plánujeme prichystať spoločné posedenie, gril, opekačku alebo guláš (bude upresnené)

UBYTOVANIE:
- stanovanie je možné priamo v areáli
- platí pre súťažiacich aj divákov
ubytovanie si zabezpečuje každý samostatne, nezávisle od organizátora!